INNO-CONS COMPANY (Thaland)
Tel : +66 2524 0778-9
Email : info@topglass-frp.com
300/68 Moo 1 T.Tasit A.Pluakdag Rayong 21140

คำแนะนำติดตั้งแผ่นไฟเบอร์กลาส


   1.ความยาวของแผ่นมีความยาวสูงสุดที่ 25 เมตร สามารถสั่งตัดความตามที่ต้องการ(การตัดจะใช้เลื่อยไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูงเท่านั้น)
   2.แผ่นไฟเบอร์กลาสต้องปูทับบนแผ่นเมทัลชีทเท่านั้น เนื่องจากแผ่นเมื่อโดนความร้อนจะขยายตัวออก
   3.แผ่นไฟเบอร์กลาส ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อการเดินบนแผ่นหลังคา เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งตาข่ายภายใต้แผ่นไฟเบอร์กลาส
   4.ตรวจสอบการรับน้ำหนักและระยะแปของการติดตั้ง แผ่นไฟเบอร์กลาสได้จาก ที่นี่
   5.ตรวจสอบว่าติดตั้งแผ่นไฟเบอร์กลาสในด้านที่ถูกต้อง โดย ดูจากเลเซอร์ปริ๊นบนตัวแผ่น
   6.การเว้นช่องโปร่งแสงต้องเว้นเท่ากับความกว้างของแผ่นไฟเบอร์กลาสโดยมีระยะคลาดเคลื่อน +-5 มิลลิเมตร
ความยาวของแผ่นมีความยาว สูงสุด ที่ 25 เมตร
แผ่นไฟเบอร์กลาสต้องปูทับบนแผ่น เมทัลชีทเท่านั้น
เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้ง ตาข่ายภายใต้แผ่นไฟเบอร์กลาส
ตรวจสอบการรับน้ำหนักและระยะแป ของการติดตั้ง แผ่นไฟเบอร์กลาส
ตรวจสอบว่าติดตั้งแผ่นไฟเบอร์กลาสในด้านที่ถูกต้อง
การเว้นช่องโปร่งแสงต้องเว้นเท่า กับความกว้างของแผ่นไฟเบอร์กลาส

คำแนะนำติดตั้งแผ่นไฟเบอร์กลาส

   1.การติดตั้งความยาวที่แผ่นบนซ้อนทับแผ่นล่าง อย่างน้อยที่สุด 200 มิลลิเมตร
   2.ตำแหน่งการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กด้านล่างให้ติดตั้ง 50 มิลลิเมตร ห่างจากแป
   3.ตำแหน่งการยิงซิลิโคน 25 มิลลิเมตร ด้านปลายแผ่นบนและ 50 มิลลิเมตร
   ด้านปลายแผ่นล่าง

การติดตั้งลอนประกบซ้ายขวาของแผ่นไฟเบอร์กลาส (Side Lap Fixing)

1.ยิงสกรูตลอดแนวด้านข้างทุกระยะห่าง 600 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันแรงลมพัดและการแตกของแผ่น
2.เมื่อทําาการยึดแผ่นไฟเบอร์กลาสกับแผ่นเหล็ก ควรจะทําาการคว้านรูบนแผ่นไฟเบอร์กลาส ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าขนาดสกรูเล็กน้อยสกรูหัวหกเหลี่ยมควรมีขนาด 12g หรือ 14g โดยใช้สกรูปลาย สว่านสวมด้วยซีลยางกันนํา้รั่ว
3.บริเวณลอนประกบซ้ายขวาของแผ่นโปร่งแสง ควรใช้Lap seal tape (close cell foam tape ขนาด 25mm. x 3 mm.) ปิดทับที่ลอนหลังคาเหล็กด้านล่างก่อนทับด้วยลอนแผ่นโปร่งแสงเพื่อป้องกันน้ำ

ยิงสกรูตลอดแนวด้านข้างทุกระยะห่าง
600 มิลลิเมตร

สกรูปลาย สว่านสวมด้วยซีลยางกันนํา้รั่ว

ใช้ Lap seal tape ปิดทับที่ลอน
หลังคาเหล็กด้านล่างก่อน

การเจาะรูนำบนแผ่นไฟเบอร์กลาส ให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ (Oversize Hole)

การเจาะรูให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติจะช่วยในหารรองรับการขยายตัวของแผ่นไฟเบอร์กลาสและควรเจาะสกรูให้ตรงก่ึงกลางเพื่อรองรับการขยายตัวถ้ามีแรงลมที่เกิน กว่า 1.5kPa กรุณาติดต่อกับทางบริษัทฯเพื่อ การออกแบบการเจาะรูท่ีเหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมของรูที่คว้านมีดังนี้ ความยาว 6 เมตร ขนาดรูเส้นผ่าศูนย์กลาง
ความยาว 6 - 9 เมตร ขนาดรูเส้นผ่าศูนย์กลาง
ความยาว 9 - 12 เมตร ขนาดรูเส้นผ่าศูนย์กลาง
ความยาว 12 -28 เมตร ขนาดรูเส้นผ่าศูนย์กลาง